Swift TableView Swipe İşlemi

0
Swift TableView Swipe İşlemi

Herkese merhaba önceki yazıda custom tableview’dan bahsetmiştik ve satırlara tıkladığımızda basit bir mesaj gösterme işlemi gerçekleştirmiştik, şimdi ise satırı sola kaydırdığımızda bir işlemin tetiklenmesini sağlayacağız. Bunu yapmak için önceki proje üzerine tek bir fonksiyon ekleyerek bunu gerçekleştireceğiz. Bu fonksiyon hemen aşağıdaki fonksiyon.

 func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCellEditingStyle, forRowAt indexPath: IndexPath) {
    
    if editingStyle == .delete
    {
       array.remove(at: indexPath.row)
      //array2.remove(at: indexPath.row)
      //imageArray.remove(at: indexPath.row)
      //burada indexpath'i köşeli parantez içine almalıyız mutlaka
      tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .fade)
    }

Burada if şartıyla bir silme işlemi yapacağımızı belirtiyoruz tabi ki illa silme işlemi yapmak zorunda değiliz fakat ben silme işlemi yapacağım. Bizim tableview’imiz custom tableview olduğu için, içinde birden fazla dizi barındırıyordu 2 adet text dizisi ve 1 adet resim dizisi silme işlemi yaparken bu satır silineceği için bu dizilerden herhangi birini de silmeliyiz veya hepsini de silebiliriz. Satırdaki dizilerden birini sildikten sonra komple satırıda silmeliyiz tabi görsel olarak onun içinde deleteRows fonksiyonunu kullanıyoruz burada köşeli parantez içinde indexPath’ı yazıyoruz hangi satırın silineceğiniz temsil ediyor, with: .fade olan kısım ise satırın silinme animasyonunu temsil ediyor.
TableView kodunun tamamı

import UIKit

class ViewController: UIViewController,UITableViewDataSource,UITableViewDelegate {//sınıfları implemente ettik
  
  var tableView = UITableView()//kullanacağımız tableview
  var array = ["macbook","ipad","iphone"]
  var array2 = ["computer","tablet","phone"]
  var imageArray = [UIImage]()
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    self.view.backgroundColor = .red
    imageArray.append(UIImage(named: "macbookImg")!)//ilgili resimler ile image array'i dolduruldu
    imageArray.append(UIImage(named: "tabletImg")!)
    imageArray.append(UIImage(named:"iphoneImg" )!)
    
    tableView = UITableView(frame: UIScreen.main.bounds)//tableview'in tüm ekranı kaplaması sağlandı
    tableView.delegate = self //burada bir nevi kalıtım yapıyoruz viewController'ımıza tableview özellikleri veriyoruz
    tableView.dataSource = self
    tableView.separatorStyle = .none
    tableView.register(MenuCell.self, forCellReuseIdentifier: "menuId") //buradaki id kısmı önemli aşağıdaki ile aynı olmalı
    self.view.addSubview(tableView)//tableView'imizi viewController'imiza ekledik
  }
  

  //bu fonksiyonları ovverride ettirdi bize
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {//tableview'imizin kaç satır olacağı
    return array.count                                //elimizdeki dizilerden birinin boyutu kadar olsun dedik
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {//hücre içindeki satırlar dolduruluyor
    let cell = MenuCell(style: UITableViewCellStyle.default, reuseIdentifier: "menuId") //MenuCell sınıfında hücre şablonumuzu elde ediyoruz
    cell.l1.text = array[indexPath.row]//array dizimizin içindeki verileri tek tek satırlara yazıyoruz
    cell.l2.text = array2[indexPath.row]//array2 dizimizin içindeki verileri tek tek satırlara yazıyoruz
    cell.img.image = imageArray[indexPath.row] //resimleri aktarıyoruz
    return cell
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) { //herhangi bir hücreye tıklanma olayı
    var alert = UIAlertController(title: "Buraya Tıkladınız", message:array2[indexPath.row] , preferredStyle: UIAlertControllerStyle.alert)
    alert.addAction(UIAlertAction(title: "Tamam", style:UIAlertActionStyle.default , handler: nil))
    self.present(alert,animated: true,completion: nil)
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, willDisplay cell: UITableViewCell, forRowAt indexPath: IndexPath) {//hücre arka planı
    let bgImg = UIImage(named: "viewBg")
    let bgImgView = UIImageView(image: bgImg, highlightedImage: nil)
    cell.backgroundView = bgImgView
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {//hücrelerin satır yükseklikleri
    return 100
  }
  // yeni eklenen fonksiyon
  func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCellEditingStyle, forRowAt indexPath: IndexPath) {
    
    if editingStyle == .delete
    {
       array.remove(at: indexPath.row)
      //array2.remove(at: indexPath.row)
      //imageArray.remove(at: indexPath.row)
      //burada indexpath'i köşeli parantez içine almalıyız mutlaka
      tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .fade)
    }
    
    
  }

}


Herkese iyi çalışmalar.

LEAVE A REPLY